EnVision ภารกิจสำรวจดาวศุกร์ใหม่ จาก ESA ที่จะส่งไปดาวศุกร์ในช่วงปี 2030s

ช่วงนี้เหมือน Trend ดาวศุกร์จะกลับมาฮิตเป็นพิเศษ ก่อนหน้านี้ NASA ได้ประกาศภารกิจสำรวจดาวศุกร์ใหม่ในรอบ 30 ปี คือภารกิจ Davinci+ และ Veritas ซึ่งมีกำหนดสำรวจดาวศุกร์ตั้งแต่แต่ปี 2028 เป็นต้นไป ในขณะที่ตอนนี้ ESA ก็ได้ประกาศโครงการสำรวจดาวศุกร์ของตัวเองด้วยเช่นกัน ซึ่งโครงการของ ESA นั้นก็มีชื่อว่า EnVision

EnVision เป็นโครงการสำรวจดาวศุกร์ต่อจากยาน Venus Express ที่สำรวจดาวศุกร์ตั้งแต่ ช่วงปี 2006 จนถึงต้นปี 2015 ที่จบภารกิจด้วยการ Deorbit ตัวเองลงในดาวศุกร์ นับว่า โครงการ EnVision จะเป็นการกลับไปสู่ดาวศุกร์ของ ESA ในรอบ 15 ปี เช่นกัน

โครงการความร่วมมือนานาชาติ EnVision

แน่นอนว่าการส่งยานไปสำรวจดาวศุุกร์ในช่วงปี 2030 พร้อมกันของ NASA และ ESA นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นแผนที่ถูกวางไว้แล้ว Günther Hasinger, Director of Science ของ ESA ได้กล่าวไว้บอกว่า เมื่อยาน EnVision และโครงการสำรวจใหม่ของ NASA สำรวจดาวศุกร์ในทศวรรษหน้า มันจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของดาวศุกร์มากกว่าเคย โดยอุปกรณ์ที่ติดต้ังบนยานก็จะมีอุปกรณ์จากทั้งฝั่ง ESA และ NASA

หน้าตายาน EnVision ที่ระบุไว้ในเปเปอร์ศึกษาโครงการ ที่มา – ESA

โดยความสนใจของโครงการ Envision ต่อดาวศุกร์ก็จะค่อนข้างเป็น คำถาม Basic อย่าง ใต้ทะเลของดาวศุกร์มีอะไร, ทำไมดาวศุกร์ถึงมีแก๊สเรือนกระจก, กิจกรรมทางธรณีวิทยาของดาวศุกร์เป็นอย่างไร และความต้องการในการเข้าใจสภาพแก๊สบนดาวศุกร์ เพื่อให้เราทำความเข้าใจ Planetary Science ได้อย่างชัดเจนขึ้น

อุปกรณ์ที่จะติดไปกับยาน EnVision ก็ได้แก่ Sounder สำหรับมองผ่านกลุ่มเมฆหน้าของดาวศุกร์, อุปกรณ์ spectrometer เพื่อตรวจสอบธาตุองค์ประกอบในดาว, อุปกรณ์สำหรับตรวจวัด Trace Gas บนดาวศุกร์ คล้ายกับที่ ESA ได้ส่งยาน Trace Gas Orbiter ไปสำรวจดาวอังคาร และก็ยังมีอุปกรณ์ที่ NASA ทำขึ้นมา เช่น อุปกรณ์สำหรับการทำ Mapping พื้นผิวดาวศุกร์ ที่ชื่อว่า VenSAR

ภาพ Render ยาน EnVision ขณะทำการสำรวจดาวศุกร์ ที่มา – ESA

ในทางเทคนิค ยาน EnVision มีน้ำหนักประมาณ 2,607 กิโลกรัมรวมเชื้อเพลิง แผนปล่อยขึ้นในปี 2031 และเดินทางถึงดาวศุกร์ในปี 2034 ตัวยานจะโคจรอยู่ที่ระดับความสูง 220 กิโลเมตร และ 470 กิโลเมตร นับว่าเป็นยานที่โคจรต่ำมาก ๆ

โครงการนี้ นับว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรท Cosmic Vision ของ ESA เป็นโปรแกรมส่งยานสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และทำ Space Science ด้านอื่น ๆ โดยโครงการ EnVision นับว่าอยู่ในโครงการระดับ Medium Class ซึ่ง ESA ก็แบ่ง Tier ของโปรแกรมเป็นตั้งแต่ Small Class, Medium Class, Large Class และ First Class โดยโครงการใน Large Class ก็ได้แก่ LISA, JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) และโครงการระดับ First Class โครงการเดียวก็คือ Comet Interceptor โครงการล่าดาวหางที่ ESA ทำร่วมกับ JAXA

สามารถอ่าน Proposal ของ EnVision ที่เคยถูกเสนอในโปรแกรม Cosmic Vision ของ ESA ได้ที่  EnVision: understanding why our most Earth-like neighbour is so different

เรียบเรียงโดย ทีมงาน Spaceth.co

Technologist, Journalist, Designer, Developer - 21, I believe in anti-disciplinary. Proud to a small footprint in the universe. For Carl Sagan.