NASA NASA ทดสอบเติมเชื้อเพลิงด้วยแขนหุ่นยนต์กลางอวกาศสำเร็จ ในภารกิจ RRM3
Space tech เรื่องราวอวกาศ ข่าวสาร บทวิเคราะห์เจาะลึก