กลุ่มวิจัยอนาคต จัดเสวนา “นาSA” Astrobiotechnology ครั้งแรกในไทย ร่วมฟรี 16 ธันวาคม

ก่อนหน้านี้ทาง Freak Lab ร่วมกับทีมพัฒนด้านอวกาศอื่น ๆ ในประเทศไทยได้จัดคอร์ส Astrobiotechnology เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ก่อนที่จะ เปิดให้ โหลด Material ในชั้นเรียนไปศึกษาเองได้ฟรี ณ ตอนนี้เนื่องจากมีคนสนใจเป็นจำนวนมากจึงได้มีการเปิดเสวนา Astrobiotechnology เป็นครั้งแรกในไทย

เป็นการรวมกันของเทคโนโลยีอวกาศ Biodesign และ Biodigital เรื่องของ Space Agriculture การแพทย์ในอวกาศ ไปจนถึงองค์ความรู้ในการทำ Terraforming หรือการเปลี่ยนดาวทั้งดวงให้อำนวยต่อสิ่งมีชีวิต

สำหรับงานนี้มีชื่อว่า “นาSA” เป็นการนำเอามุมมองทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ การเกษตร และสังคม ของประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นแนวคิดหลัก โดยประเด็นที่จะพูดคุยกันก็ได้แก่ Space Exploration, Biotechnology และ Asian Cultures

Mini-Symposium on Space Exploration, Biotechnology, and Asian Cultures

จริง ๆ แล้ววัตถุประสงค์ของงาน “นาSA” นี้ก็เพื่อให้นักเรียนในคลาส Astrobiotechnology ได้นำเสนอผลงานของตัวเองที่ได้ไปศึกษาและพัฒนามา แต่ในงานก็จะมี Keynote พิเศษจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญและตัวท็อปด้านอวกาศในไทย

  • ดร.การดี เลี่ยวไพโรจน์ Chief Advisor จาก Future Tales Lab
  • พัทน์ ภัทรนุธาพร จาก Fluid Interface แห่ง MIT Media Lab
  • สุวิมล สุระเรืองชัย นักชีววิทยาจาก KMUTT
  • ดร. สุกฤต สุจริตกุล นักฟิสิกส์จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน บรรณาธิการบริหาร Spaceth.co
  • ดร.วเรศ จันทร์เจริญ จาก SpaceZab บริษัทเทคโนโลยีอวกาศ

โดยเนื้อหาทั้งหมดจะประกอบไปด้วย การทำงานวิจัยแห่งอนาคต อนาคตของการสำรวจอวกาศ เศรษฐกิจอวกาศ และการศึกษา STEM ในประเทศไทย ผ่านผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยมีธีมของงานเป็น การพัฒนาด้าน Biotechnology + Astronomy

โดยงานจะจัดขึ้นที่ ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ Astrobiotechnology Mini-Symposium งานจัดวันที่ 16 ธันวาคม 2019 เวลา 13:00 – 17:00 ที่ FutureTales Lab ชั้น 8 ที่ 101 True Digital Park ร่วมงานฟรี (รับจำนวนจำกัด)

Technologist, Journalist, Designer, Developer - 21, I believe in anti-disciplinary. Proud to a small footprint in the universe. For Carl Sagan.