NARIT สรุปบรรยากาศวันเปิดตัว วันลงนาม Thai Space Consortium อย่างเป็นทางการ
PR News เรื่องราวอวกาศ ข่าวสาร บทวิเคราะห์เจาะลึก