SpaceFight: แข่งออกแบบ Payload บนดาวเทียมสำหรับมัยม, มหาลัย ไปอวกาศจริง
PR News เรื่องราวอวกาศ ข่าวสาร บทวิเคราะห์เจาะลึก