DNA Storage อนาคตของการเก็บข้อมูล เยอะกว่าล้านเท่าตัว ซับซ้อนด้วยกลไกของชีวิต
Biology เรื่องราวอวกาศ ข่าวสาร บทวิเคราะห์เจาะลึก