พาชม SOLAR LAND ล่า ท้า แสง นิทรรศการล่าสุดที่ TCDC เมื่อแสงอาทิตย์คือพลังงานแห่งอนาคต
Chayapatr นักเขียน SPACETH.CO บทความโดย Chayapatr

WRITER

Chayapatr

Chayapatr

ชยภัทร (ปั๊บ || ปุ๊บปั๊บ) := นักเรียนม.ปลายคนนึง ที่ชอบเทคโนโลยี 🖱💻 อวกาศ 🚀🌌 ภาพยนตร์ 🍿🎬 และแมว 🧶🐈


บทความโดย Chayapatr