NASA ยาน New Horizon วัดไฮรโดรเจนนอกระบบสุริยะได้แม่นยำกว่าที่ Voyager เคยวัดได้ บอกอะไรเรา
new horizons เรื่องราวอวกาศ ข่าวสาร บทวิเคราะห์เจาะลึก