NARIT สรุปบรรยากาศวันเปิดตัว วันลงนาม Thai Space Consortium อย่างเป็นทางการ
Thai Space Consortium เรื่องราวอวกาศ ข่าวสาร บทวิเคราะห์เจาะลึก