Featured Hubble ถ่ายรูปดาวฤกษ์ Supergiant ต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของตัวมันเองเพื่อเอาชีวิตรอด
Hubble เรื่องราวอวกาศ ข่าวสาร บทวิเคราะห์เจาะลึก