Exploration เป้าหมายใหม่ของยานนิว ฮอไรซอนส์ได้ชื่อเล่นใหม่แล้ว (ชื่อจริงยังต้องรอต่อไปนะ)
Astronomy Archives - Page 6 of 6 - SPACETH.CO
1 4 5 6

In Coversation

เรื่องราวน่าสนใจที่กำลังเป็นบทสนทนา