FAIPA HACKATHON: ชวนแก้ปัญหาไฟป่าด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งไอเดียในการการวิเคราะห์และบริหารวิกฤตการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและ Big Data ผ่านโครงการ FAIPA HACKATHON เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 22 ธันวาคม 2564

สามารถส่งไอเดียเข้าประกวดได้ที่: ส่งไอเดียประกวด FAIPA Hackathon

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้จัดการประกวดโครงการ FAIPA HACKATHON เพื่อเปิดเวทีการประกวดไอเดียในการวิเคราะห์และบริหารวิกฤตการณ์เพื่อแก้ปัญหาไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและ Big Data  โดยใช้นวัตกรรมหรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดาวเทียม, โดรน, ข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจวัดต่าง ๆ หรือข้อมูลจากภาคประชาชน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และบริหารวิกฤตการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ไอเดียที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการ FAIPA HACKATHON พร้อมได้รับการสนับนสนุนจาก GISTDA ในการนำไอเดียมาประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขและบริหารจัดการเหตุการณ์ไฟป่าตลอดจนนำไปใช้เพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติจากไฟป่าได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
  • ส่งแนวคิดการเกี่ยวพัฒนาระบบฯ แบบกลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 2 คน

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการสมัคร

  • เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 22 ธันวาคม 2564 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกอบรม (Online Workshop) ในวันที่ 27/12/2564 ทาง Email และ Facebook Page: GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
  • ผู้สมัครเข้าที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะต้องร่วมการฝึกอบรม (Online Workshop) ในวันที่ 08/01/2565
  • ผู้สมัครเข้าที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมรับการปรึกษาจากที่ปรึกษา (Mentor) ในระหว่างวันที่ 09/01/2565 – 12/01/2565
  • การคัดเลือกผู้ชนะ 3 ทีม พร้อม ประกาศผล วันที่ 16/01/2565

ประเภทรางวัลและของรางวัล

แบ่งเงินรางวัลออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตร+โล่+เงินรางวัล 30,000 บาท)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ( เกียรติบัตร+โล่+เงินรางวัล 20,000 บาท)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เกียรติบัตร+โล่+เงินรางวัล 10,000 บาท)

สามารถส่งไอเดียเข้าประกวดได้ที่: ส่งไอเดียประกวด FAIPA Hackathon

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
FB Page :
HER Interview 
โทร.
094-989-6698 (อาทิตยา)
อีเมล
[email protected]

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ