NIA จัด Demo Day โครงการ Space Economy: Lifting Off 2022

วันที่ 14 กันยายน 2022 ที่ผ่านมา โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านอวกาศ “Space Economy: Lifiting Off 2022” จัดโดย NIA และหน่วยงานพันธมิตรได้จัดงาน Demo Day เพื่อให้สตาร์ทอัพที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการได้แสดงผลงาน นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการอีกครั้ง

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสำหรับกลุ่มเทคโนโลยี TRL 1-3 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Solutions Maker: อุปกรณ์รับเวลาที่มีความแม่นยำสูง ที่จะผลิตขึ้นในประเทศไทย เพื่อสร้างโครงข่ายทางด้านเวลาที่แม่นยำให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีม LINK Application: วิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อพัฒนาข้อมูลเป็น Credit Rating ในการปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรรายย่อย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีม Advance Space Composite: สารเคลือบ PCB บอร์ดสำหรับดาวเทียมขนาดเล็ก เพื่อยืดอายุการใช้งานของดาวเทียม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

สำหรับกลุ่มเทคโนโลยี TRL 4-9 มีผู้ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดจากกรรมการจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม Gao Rai: แพลตฟอร์มการให้บริการโดรนทางการเกษตรที่ช่วยเกษตรกรประเมินคุณภาพของผลผลิตด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากสถานที่จริงและ ข้อมูลจากดาวเทียม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีม Intech: ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและความเสี่ยงโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีม VAAM: ระบบจานดาวเทียมหมุนแบบ 3 แกนพัฒนาด้วยระบบเฟืองแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน นอกจากนั้นยังมีรางวัลป๊อปปูล่าร์ โหวตอีก 1 รางวัล ตัดสินโดยผู้เข้าชมเป็นผู้ร่วมให้คะแนน ได้แก่ SpaceDox: ระบบติดตามทิศทาง ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของดาวเทียม แบบ Real Time

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของทั้ง 2 ระดับเทคโนโลยี และป๊อปปูล่าร์ โหวต จะได้นำผลงานไปแสดงในงาน Startup x Innovation Thailand 2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) อีกด้วย

เรียบเรียงโดย ทีมงาน Spaceth.co

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ