Orbital Physics รู้จัก Yarkovsky Effect แรงจากความร้อนที่มีผลต่อการโคจร นอกเหนือจากกฏของนิวตัน
asteroid Archives - SPACETH.CO

In Coversation

เรื่องราวน่าสนใจที่กำลังเป็นบทสนทนา