Deep Space FAST กล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จีน จะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง
China Archives - SPACETH.CO

In Coversation

เรื่องราวน่าสนใจที่กำลังเป็นบทสนทนา