Featured นักดาราศาสตร์ DIY อุปกรณ์คำนวณค่าสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์ไปใช้กับกาแล็กซีซิการ์ เพื่อหาสาเหตุการเกิดลำแก๊ส
physics เรื่องราวอวกาศ ข่าวสาร บทวิเคราะห์เจาะลึก