ประกาศ 4 ตัวแทนเด็กไทย ไปฝึกที่ Space Camp สหรัฐฯ และเยี่ยมศูนย์อวกาศ NASA

หลังจากที่โครงการทุนค้นพบนักบินอวกาศไทย ปีที่ 3 ได้เริ่มต้นขึ้น ทางทีมงานก็ได้ติดตามตัวโครงการมาโดยตลอดเนื่องจากเห็นว่าเป็นโอกาสของเด็กไทยที่จะได้เข้าใกล้การเป็นนักบินอวกาศจริง ๆ และได้ไปฝึกที่ Space Camp ที่ U.S. Space & Rocket Center รวมถึงในปีนี้พิเศษคือได้เยี่ยมชม NASA’s Marshall Spaceflight Center ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของวงการการสำรวจอวกาศเลยก็ว่าได้

หลังจากที่การคัดเลือกเยาชนผ่านการสอบได้ผ่านไป Candidate 24 คนก็มาร่วม เข้าค่าย STEM Camp เป็นเวลาสามวันสองคืนที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับโจทย์ปัญหาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้ร่วมกันแก้ปัญหา จากนั้นจะมีการเลือกตั้งโดยให้เด็ก ๆ เลือกกันเอง ผ่านระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จนสุดท้าย เราก็ได้เยาวชน 4 คนที่ชนะใจเพื่อน ๆ และมีความสามารถที่จะได้ไปศึกษาที่ U.S. Space & Rocket Center ได้แก่

น้องมีมี่ ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับทุนการศึกษาจาก GISTDA
นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของเด็กไทย ที่สมัครสอบเข้ามาทั้งหมด ทำให้เห็นแล้วว่าเด็กไทยมีความกล้า มีความรู้ ความสามารถมารถที่จะก้าวไปสู้การเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

กิจกรรมค่าย STEM Camp ในครั้งนี้ เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งในการทดสอบทักษะความสามารถในหลาย ๆ ด้านทุกมิติของเยาวชน เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทย ร่วมค่ายในระดับโลก และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนา ต่อยอด อันจะเป็นพื้นฐานในการเตรียมคนเพื่อสร้างอนาคต ต่อไป

น้องโบนัส จิรภัทร คำนิล จากโรงเรียนนายเรืออากาศ รับทุนการศึกษาจาก รับทุนการศึกษาจาก Frasers Property
นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ‘ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3’ ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของบริษัท ฯ ที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ทุ

นนี้คือโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ตรงซึ่งหาไม่ได้ง่าย ๆ ในการศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการบินและอวกาศจากองค์กรระดับโลก ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ (U.S. Space and Rocket Center – USSRC) บริษัท ฯ เชื่อว่าความรู้และประสบการณ์ที่เด็ก ๆ ได้รับจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาและการประกอบอาชีพของพวกเขาต่อไปในอนาคต”

น้องโจอี้ ถิรวัฒน์ บุญสร้าง จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ รับทุนการศึกษาจากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ด้านนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 3 นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยในแง่ของการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้าน STEM ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรพื้นฐานของระบบการศึกษาทั่วโลก และเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว

ภารกิจในการสนับสนุนเยาวชนไทยในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ อสมท ในการส่งเสริมสังคมฐานความรู้ซึ่งเป็นฐานรากในการพัฒนาศักยภาพของคนและสังคมอย่างยั่งยืน อสมท ในฐานะองค์กรสื่อมวลชนของรัฐ เราพร้อมสนับสนุนโครงการดี ๆ เช่นนี้

น้องโปรตอน กันตนิสิฐ ลิ้มศุภนุฒิกุล จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี รับทุนการศึกษาจาก OnDmand

นายสุธี อัสววิมล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น กล่าวว่า “ผมขอร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านการทดสอบรอบ STEM CAMP ในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้น้องได้มีโอกาสฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะ STEM พร้อมการพัฒนาทักษะ EQ จากองค์กร STEM ระดับโลก ซึ่งถึงแม้ว่าน้องที่ร่วม CAMP ครั้งนี้ จะได้ผ่านหรือไม่ก็ตาม แต่เชื่อว่าทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปจากค่ายนั้น จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่น้อง ๆ หาไม่ได้จากที่อื่น และจะเป็นทักษะที่สามารถติดตัวไป เพื่อให้น้อง ๆ สามารถต่อยอดผลสำเร็จได้ในอนาคตอย่างแน่นอน”

ทุกคนเป็นเยาชนไทยที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ การสำรวจอวกาศ และมีทักษะการแก้ไขปัญหาที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะไปร่วมในค่าย Space Camp

ซึ่งทั้ง 4 คนนี้ แบกรับภาระในการเป็น “เยาชนตัวแทน” ของเด็กไทยทั้งประเทศ เพื่อจะไปเรียนรู้ เข้าใจ และมองเห็นการพัฒนาด้านอวกาศของ NASA และภาพรวมของวงการอวกาศโลก แล้วมาสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ STEM ในไทย

โดยศิษย์เก่าของค่าย Space Camp นี้ล้วนแล้วแต่เติบโตมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการอวกาศโลก ตั้งแต่หัวหน้าโครงการ Mars Science Labratory นักบินอวกาศ วิศวกร นักวิจัย หรือแม้กระทั่ง Elon Musk ก็เคยมาเข้าร่วมค่าย Space Camp นี้

ค่ายจำลองการฝึกนักบินอวกาศ Space Camp ที่ U.S. Space & Rocket Center

การเดินทางไปศึกษาที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และ ทัศนะศึกษาที่ NASA’s Marshall Space Flight Center ระหว่าง 4-12 เมษายน 2020 นี้

ถังเชื้อเพลิงของจรวด SLS ของ NASA ที่มีแผนจะใช้ในภารกิจการส่งมนุษย์กลับสู่ดวงจันทร์และเดินทางไปดาวอังคาร ที่มา – NASA/Marshall Spaceflight Center

นอกจากนักเรียนทุนทั้ง 4 คนจะเดินทางไปศึกษาพร้อมกับผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ของวง BNK48 ทั้ง 4 คน ได้แก่ เฌอปราง น้ำใส น้ำหนึ่ง และ มายยู แล้ว ยังจะมีคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสื่อมวลชน และ คณะนักลงทุนไทยเดินทางไปด้วย เพื่อหารือกับศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และ NASA เพื่อแสวงหาแนวทางร่วมมือกันในพัฒนาการศึกษาและการวิจัยไทยในด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, หุ่นยนต์, AI และ ไซเบอร์ในไทย

อ่านเพิ่มเติม – Space Camp Thailand คืออะไร คุยกับผู้แทนอวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ และนักเรียนทุนค้นพบนักบินอวกาศไทย

เรียบเรียงโดย – ทีมงาน Spaceth.co

Technologist, Journalist, Designer, Developer - 21, I believe in anti-disciplinary. Proud to a small footprint in the universe. For Carl Sagan.