Mars Exploration JPL พัฒนา AI ที่สามารถตรวจจับหลุมอุกกาบาตบนดาวอังคารจากข้อมูลของยาน MRO ได้
ข่าววิทยาการคอมพิวเตอร์กับอวกาศ Computer Science การเขียนโปรแกรม